Arrow ECS, a.s., Tvorkovských 5, 709 00 Ostrava, Tel.: +420 597 488 811, Fax: +420 596 622 486
O kompetenčním centru Arrow ECS

Služby „Kompetenčního centra“ nabízejí obchodním partnerům a koncovým zákazníkům plnou technickou i vědomostní podporu, jestliže si zvolí produkt nebo řešení dodávané společností Arrow ECS, a.s. Nejnovější technologie předních IT dodavatelů, které jsou v kompetenčním centru instalovány, umožňují seznámit se v simulovaném provozu s novými řešeními nebo si otestovat dodávané řešení ještě před samotnou ostrou instalací.

Služby kompetenčního centra tak mohou být využity pro prezentace partnerských řešení zákazníkům, ověření kompletních partnerských řešení, vyzkoušení uživatelského přístupu a nových funkcí, seznámení se s novými technologiemi, ověření komplexnosti návrhu, odladění technologií před ostrým nasazením nebo simulaci reálného provozu.

Adresa kompetenčního centra

Arrow ECS, a.s.
Nagano Park,
U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel: +420 266 109 211


Více informací o kompetenčním centru na webu Arrow ECS